מפגש חברים Lets Getz Started ביער המגינים – יוני 2019